COVID- postcovidový syndrom

Sem vložte podnadpis

doc. MUDr. SIlvia Dobrodenková, PhD.
doc. MUDr. SIlvia Dobrodenková, PhD.

Som lekár tropickej medicíny. Pracovala som na mnohých zahraničných projektoch v Ázii a Afrike, na Infekčnej klinike FN Trnava, momentálne máme ambulanciu tropickej medicíny v Bratislave. Hneď v úvode pandémie SARS-Cov 2 som toto ochorenie prekonala a odvtedy u mňa pretrvávajú výrazné ťažkosti. Na existenciu Long Covid sa snažím poukazovať medzi odbornou aj laickou verejnosťou.

Čo je Long Covid?

Mnohých ľudí po prekonaní akútnej infekcie vírusom SARS-CoV2 trápi súbor rôznych pretrvávajúcich príznakov, ktoré majú významný vplyv na kvalitu ich života. Najčastejšie je to únava, dyspnoe, kašeľ, zvýšená teplota. Pretrvávajú dlhodobo, môžu relapsovať a remitovať. Ďalej sa vyskytuje bolesť na hrudníku, bolesti hlavy, neurokognitívne poruchy, bolesti svalov, tráviace ťažkosti, exantém, zhoršená kontrola diabetes mellitus, tremboembolické komplikácie, depresia a iné psychické poruchy.

Najvýstižnejší je pacientami vytvorený termín Long Covid. Alternatívne názvy sú Post-acute COVID-19 syndrome, Long Haulers, Long-term COVID-19, or LTC-19.

Tieto dlhodobé symptómy udáva približne 25-35% pacientov s COVID, nezávisle od priebehu úvodného ochorenia, či od pozitivity vírusu alebo protilátok.

Aj keď pretrvávanie príznakov je individuálne, pri Long Covid pretrvávajú príznaky dlhšie ako 90 dní.

Patogenéza ochorenia je nejasná, predpokladá sa perzistzencia vírusu pri slabej alebo chýbajúcej protilátkovej odpovedi, a následná autoimunitná alebo iná imunologická reakcia.

Terapia je zatiaľ zameraná len na zmiernenie príznakov, osoby s long covidom by mali byť pravidelne monitorované a v prípade zhoršenia, alebo objavenia nových príznakov vyšetrené špecialistom.

Postcovidový syndróm zahŕňa pretrvávajúce príznaky, súvisiace s reziduálnym zápalom (konvalecsentná fáza), poškodením orgánov, nešpecifickým vplyvom hospitalizácie alebo UPV (post intensive care syndróm) sociálnou izoláciou a vplyvom ochorení prítomných ešte pred infekciou.