Hlásenie nezhôd v očkovacom centre 

BIONT a.s.

Reportujúci člen tímu