"Prevencia je lepšia ako liečba"

IPI

Inštitút pre prevenciu a intervenciu

Add Headings and they will appear in your table of contents.

VÍZIA A MISIA IPI:


Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) vznikol ako podporná organizácia na Slovensku, ktorej cieľom je zvyšovať zdravotnú gramotnosť širokej odbornej aj laickej verejnosti Na jeho založení sa podieľal tím odborníkov, ktorí roky vyvíjajú úsilie na poli primárnej prevencie a včasnej intervencie. Hlavným cieľom je poskytnúť verejnosti pravdivé a aktuálne informácie založené na medicíne dôkazov (Evidence based medicine) odborníkmi a zvyšovaním zdravotnej gramotnosti motivovať verejnosť k zdravému životnému štýlu a následne k prevencii chronických ochorení a ich komplikácií. Súčasne IPI poskytuje priestor aj pre aktuálne výzvy 21. storočia v oblasti verejného zdravia: pandémia COVID-19, pandémia obezity, utečenecká kríza a otvorení sme ďalším témam.  Súčasťou aktivít IPI je aj pôsobenie v rámci intervenčných tímov pri akútnych situáciách (pandémia, utečenecká kríza,..) Súčasťou aktivít IPI je aj výskum a participácia na medzinárodných výskumných projektoch. 

Pre verejnosť pripravujeme online webináre, konferencie, semináre, videá, poskytujeme konzultačnú činnosť, možnosť participácie na výskume a mnohé ďalšie aktivity. Veríme, že spoločným úsilím prispejeme nielen k zlepšeniu fyzického a duševného zdravia populácie na Slovensku, ale v konečnom dôsledku aj k zníženiu počtu odvrátiteľných úmrtí. 


"Zodpovednosť za rozhodnutie starať sa o svoje zdravie nesie jednotlivec, ale na to, aby sa správne rozhodol, potrebuje dostatok vedomostí". 


Zdravie je výsledkom vzťahov medzi človekom (populáciou) a prostredím. Existujú nerovnosti v zdraví, ktoré predstavujú závažné rozdiely zdravotného stavu skupín populácie. Z morálneho aj etického hľadiska sú to rozdiely, ktoré nie sú nutné a ktorým je možné zabrániť. A sú aj nespravodlivé. Znevýhodnené skupiny majú horšiu kvalitu života, väčšiu pravdepodobnosť úmrtia v nižšom veku a vyskytujú sa aj rozdiely v dostupnosti zdravotníckej starostlivosti a ich kvalite a v poskytovaní preventívnej starostlivosti

Podľa CDC je 20 – 40% ochorení preventabilných. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou odvrátiteľných úmrtí (29. MIESTO Z 34 štátov EU - Eurostat 2017) Až 11 000 obyvateľov Slovenska vo veku do 75 rokov zomrie ročne na ochorenia, ktorým sa dalo zabrániť. Preto je stále dôležitejšie skúmať potenciálne modifikovateľné faktory, ktoré súvisia s dlhším životom v dobrom zdraví. Viaceré  štúdie ukázali, že pri kombinácii faktorov zdravého životného štýlu (jedinci sú fyzicky aktívni, nefajčiari, majú normálnu telesnú hmotnosť a zdravo sa stravujú), sa riziko závažných chronických ochorení vrátane infarktu myokardu, mozgovej príhody, diabetes mellitus a nádorových ochorení výrazne znížilo. Toto  správanie súviselo aj s nižšou úmrtnosťou. "Zodpovednosť za rozhodnutie starať sa o svoje zdravie nesie jednotlivec, ale na to, aby sa správne rozhodol, potrebuje dostatok vedomostí".