IPI KONFERENCIE

IPI konferencia

Všeobecné informácie

Termín konania

24. - 26. november 2022

Miesto konania

Hotel Pod lipou RESORT, Modra - Harmónia

Hlavná téma - obezita

Akreditácia: Podujatie je zaradené do kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a účastníci dostanú na záver potvrdenia s kreditovým hodnotením.

Dôležité termíny

30.9.2022 posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov

14.10.2022 oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí abstraktu

20.10.2022 posledný termín na prihlásenie ubytovania

24.10.2022 uvedenie definitívneho programu na webe

17.11.2022 posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti

Účastník má možnosť

 • Začať od seba

 • Urobiť niečo pre svoje zdravie

 • Získať nové vedomosti

 • Zistiť svoje zdravotné riziko

 • Zúčastniť sa zaujímavých workshopov IPI akadémie: Nácvik KPR, pôrodu, moderných techník, Diagnostika na InBody analyzátore, Pohybové aktivity

Prezident kongresu

Prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD., MHA

Tématické bloky

 • Infekčné ochorenia 21. storočia – špeciálny blok venovaný aktuálnej situácii

 • Prevencia obezity na Slovensku – misia možná?

 • Obezita a pridružené ochorenia

 • Metabolický syndróm

 • Obezita a kardiovaskulárne riziko

 • Detská obezita

 • Obezita a lieky

 • Vírusy a obezita

 • Long Covid a obezita

 • Výživa a obezita

 • Nutričná intervencia a edukácia v prevencii a liečbe obezity

 • Psychologické aspekty obezity

 • Obezita v pôrodnej asistencii

 • Obezita v gynekológii

 • Obezita v ošetrovateľstve

 • Manažment rán u obéznych pacientov

 • Obezita a zraniteľné skupiny

 • Prvá pomoc – špecifiká u obéznych

 • Varia

Všetky doležité informácie nájdete na webovej stránke https://prevencia.farmi.pro

Prihláška na podujatie

Prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára si môžete objednať okrem účasti, aj ubytovanie a stravu na tomto odkaze.

Prihláste svoj abstrakt

Ak chcete, aby aj Vaša práca zaznela v odbornom programe tohto podujatia, prihláste svoj abstrakt do 30. septembra 2022.