"Prevencia je lepšia ako liečba"

IPI

Inštitút pre prevenciu a intervenciu

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI)

organizuje v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia (EUPHW) dňa 16.5. 2022 Deň prevencie zameraný na najčastejšie ochorenia, ktorým je možné včasnou prevenciou predchádzať. Pre návštevníkov sme pripravili zaujímavé aktivity v PISTORIHO PALÁCI (program na plagátiku), ktoré zakončíme malou IPI konferenciou v Koncertnej sále, ktorá bude aj streamovaná formou online webinára. Na obe možnosti je potrebné sa zaregistrovať a v prípade prezenčnej účasti v Pistoriho paláci poprosíme označiť aj aktivity, ktorých sa chcete zúčastniť - meranie na prístroji InBody, meranie tlaku krvi, glykémie, nácvik prvej pomoci, nácvik hygieny rúk, cvičenie a poradenstvo s fitnes trénerom, konzultácia pri redukcii nadváhy a obezity. Pre deti je pripravené divadielko Zdravýživka.

Tešíme sa na vašu účasť.

REGISTRÁCIA NA PREZENČNÚ ÚČASŤ KONFERENCIE

V PISTORIHO PALÁCI v BRATISLAVE (kapacita obmedzená) pre účastníkov je pripravený kultúrny program, welcome drink, malé občerstvenie a prekvapenie

v prípade záujmu účastníkov konferencie o merania, budú títo prednostne meraní

v čase od 15:00 - 17:00

REGISTRÁCIA NA ONLINE WEBINÁR

Registráciu zabezpečuje firma FARMI-PROFI

REGISTRÁCIA LEN na merania, nácviky, aktivity (program na plagátiku) - merania pre neúčastníkov konferencie budú prebiehať hlavne v čase 17:00 - 19:00

VÍZIA A MISIA IPI:


Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) vznikol ako podporná organizácia na Slovensku, ktorej cieľom je zvyšovať zdravotnú gramotnosť širokej verejnosti v čase kolízie dvoch pandémií – COVID-19 a obezita. Na jeho založení sa podieľal tím odborníkov, ktorí roky vyvíjajú úsilie na poli primárnej prevencie a včasnej intervencie. Hlavným cieľom je poskytnúť verejnosti pravdivé a aktuálne informácie založené na medicíne dôkazov (Evidence based medicine) odborníkmi a zvyšovaním zdravotnej gramotnosti motivovať verejnosť k zdravému životnému štýlu a následne k prevencii chronických ochorení a ich komplikácií.

Pre verejnosť pripravujeme online webináre, konferencie, semináre, videá, poskytujeme konzultačnú činnosť, možnosť participácie na výskume a mnohé ďalšie aktivity. Veríme, že spoločným úsilím prispejeme nielen k zlepšeniu fyzického a duševného zdravia populácie na Slovensku, ale v konečnom dôsledku aj k zníženiu počtu odvrátiteľných úmrtí.


"Zodpovednosť za rozhodnutie starať sa o svoje zdravie nesie jednotlivec, ale na to, aby sa správne rozhodol, potrebuje dostatok vedomostí".


Zdravie je výsledkom vzťahov medzi človekom (populáciou) a prostredím. Existujú nerovnosti v zdraví, ktoré predstavujú závažné rozdiely zdravotného stavu skupín populácie. Z morálneho aj etického hľadiska sú to rozdiely, ktoré nie sú nutné a ktorým je možné zabrániť. A sú aj nespravodlivé. Znevýhodnené skupiny majú horšiu kvalitu života, väčšiu pravdepodobnosť úmrtia v nižšom veku a vyskytujú sa aj rozdiely v dostupnosti zdravotníckej starostlivosti a ich kvalite a v poskytovaní preventívnej starostlivosti

Podľa CDC je 20 – 40% ochorení preventabilných. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou odvrátiteľných úmrtí (29. MIESTO Z 34 štátov EU - Eurostat 2017) Až 11 000 obyvateľov Slovenska vo veku do 75 rokov zomrie ročne na ochorenia, ktorým sa dalo zabrániť. Preto je stále dôležitejšie skúmať potenciálne modifikovateľné faktory, ktoré súvisia s dlhším životom v dobrom zdraví. Viaceré štúdie ukázali, že pri kombinácii faktorov zdravého životného štýlu (jedinci sú fyzicky aktívni, nefajčiari, majú normálnu telesnú hmotnosť a zdravo sa stravujú), sa riziko závažných chronických ochorení vrátane infarktu myokardu, mozgovej príhody, diabetes mellitus a nádorových ochorení výrazne znížilo. Toto správanie súviselo aj s nižšou úmrtnosťou. "Zodpovednosť za rozhodnutie starať sa o svoje zdravie nesie jednotlivec, ale na to, aby sa správne rozhodol, potrebuje dostatok vedomostí".