IPI AKADÉMIA

Vítame vás v našej IPI Akadémii. Naším cieľom je vzdelávanie verejnosti, či už odbornej alebo laickej. naši odborníci majú 30 ročné skúsenosti so vzdelávaním na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Prostredníctvom našich kurzov a aktivít odovzdávame účastníkom nielen teoretické vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti v rôznych oblastiach prevencie - v oblasti prevencie chronických ochorení, hygieny rúk, prvej pomoci, komunikácie, výchovy k rodičovstvu, prvej pomoci,...

Aktuálne kurzy

IPI - EUPHW Deň prevencie 16.5.2022