VÝCHOVA K RODIČOVSTVU

VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE - MISIA MOŽNÁPripravujeme pre vás kurzy zamerané na výchovu detí aj teenagerov

PRE RODIČOV, UČITEĽOV AJ STARÝCH RODIČOV 

kontakt: institutpreprevenciu@gmail.com

0903988286


Výchova k rodičovstvu bola náplňou Národného programu podpory zdravia, ktorý konštatoval, že v danej oblasti nemáme vypracovaný žiaden plán. Posledné aktualizácie už cieľ výchova k rodičovstvu neobsahujú. Niekoľko rokov robíme vzdelávacie aktivity zamerané na výchovu k rodičovstvu pre učiteľov, študentov vysokých škôl a pre rodičov a starých rodičov. Jedná sa nielen o získanie teoretických vedomostí, ale hlavne praktických zručností, ktoré je možné sa naučiť, ale je aj potrebné nácviky opakovať. Súčasťou je aj výuka základných komunikačných zručností.  


Ak chcem dosiahnuť úspech na poli prevencie, je potrebné začať so vzdelávaním na najnižších úrovniach, t.j. vzdelať deti a mládež. Prevencia rizikového správania u detí a mládeže začína vo funkčných rodinách a v poskytnutí vedomostí v skorom veku, aby sa deti a mládež mohli a chceli na základe vedomostí rozhodnúť pre zdravý životný štýl.  Rozhodujúcim v tomto procese je uvedomenie si svojej hodnoty napriek okolnostiam a tým prispieť k reziliencii a zabrániť snahe jedinca uchýleniu sa k rôznym možnostiam rizikového správania ako k úniku z danej situácie.
Každý náš zážitok s deťmi buduje základné nervové usporiadanie v mozgu. Nové nervové dráhy sú tvorené každou našou interakciou a komunikáciou s deťmi, ktoré s nimi denne prežijeme. Takže všetky tie malé momenty z detstva, ktoré si vaše deti nebudú pamätať- rozhovory, spoločné jazdy autom, nákupy v obchode, stolové hry, spoločné večere, pomoc pri úlohách, večerné ukladanie- formujú to, kým sa stanú".


Chcete lepšie porozumieť vašim deťom?

Neviete reagovať na detský hnev?

Trápi vás odvrávanie dieťaťa?

Je vám ľúto, že na deti kričíte a trestáte ich? Pomáha to?

 


Naše kurzy vám pomôžu:

·      lepšie pochopiť správanie vašich detí

·         vychovávať ich k zodpovednosti

·         správne s nimi komunikovať

·         riešiť konflikty

·         pretvárať vzťah rodič - dieťa


Obsah kurzu:

1.     Základné prvky kladného vzťahu medzi     rodičmi a deťmi

2.      Ako lepšie porozumieť deťom a sebe

3.      Pochopenie správania dieťaťa

4.      Povzbudzovanie – rozvíjanie                      sebadôvery

5.      Ako deti počúvať – ústretové počúvanie

6.      Ako s deťmi hovoriť, aby nás počúvali

7.      Riešenie konfliktov – čo zvoliť namiesto     trestu

8.      Prirodzené a logické dôsledky

9.      Rodinné rady, pravidlá, súrodenecké         vzťahy