Ďakujeme, že ste prišli

Tešíme sa nabudúce

Infekcie 21. storočia

Pán profesor, bolo nám cťou

ĎAKUJEME


Infekcie 21. storočia a príhovor podpredsedu Akademického senátu

Pohybové aktivity ráno s Pamelou a Edom Sheeranom

Obezita a pridružené ochorenia

Odber krvi u obézneho pacienta

Obezita a pridružené ochorenia

Prvá pomoc - ranyObezita a pridružené ochorenia

Analýza zloženia tela (podiel tuku, svalov, kostnej hmoty, vody, bazálny metabolizmus,..) na InBody prístroji

Prvá pomoc - špecifiká u obézneho pacienta

Praktické nácviky


Psychosociálne aspekty obezity
Praktické nácvikyObezita v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii