IPI

Inštitút pre prevenciu a intervenciu

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) bol oficiálne založený v roku 2020, avšak jeho založeniu predchádzali niekoľkoročné aktivity zamerané na prevenciu. Snažili sme sa bolo odovzdať verejnosti nielen teoretické vedomosti z rôznych oblastí prevencie (hygiena rúk, komunikácia, prvá pomoc, výchova k rodičovstvu,...), ale ich aj motivovať k zdravému životnému štýlu. Doba pandémie nás presunula do online priestoru, kde máme výrazne limitované možnosti praktických nácvikov a posilňovania zručností, avšak môžeme obsiahnuť väčšiu časť populácie. Prioritným cieľom bola edukácia v oblasti primárnej prevencie, pandémia COVID-19 a aj pandémia obezity si vyžiadali naše pôsobenie aj v rámci akútnej intervencie.

Naše aktivity:

vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti prevencie chronických ochorení, najmä nadváhy a obezity, hygieny rúk, prvej pomoci, komunikácie, výchovy k rodičovstvu, ... Momentálne sú naše aktivity primárne zamerané na edukáciu v oblasti životného štýlu, prevencie nadváhy a obezity, a to aj v kontexte s prebiehajúcou pandémiou COVID-19.

Niekoľko slov o nás - ďakujeme EPALE SLOVENSKO

za pozvanie

WEBINÁRE pre verejnosť

Aktivity počas pandémie COVID-19:


  • mobilizácia dobrovoľníkov na pomoc v v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), v karanténnych zariadeniach (v spolupráci s MZV SR), pri práci s marginalizovanými skupinami, ako sú ľudia bez domova, rómske komunity (v spolupráci s MZ SR)

  • klinický skríning, odbery vzoriek pri vypuknutí epidémie v zariadeniach (v spolupráci s MPSVR SR)

  • konzultačná činnosť pre ZSS - monitoring klinického stavu u klientov s COVID-19, organizačné opatrenia

  • edukácia personálu ZSS na odber vzoriek, používanie OOPP

  • mobilizácia zdravotníckeho personálu a edukácia na odber vzoriek a používanie OOPP pred celoplošným testovaním

  • výskum -odbery protilátok, priebeh ochorenia COVID-19, očkovanie proti COVID-19

1. prípady ochorenia COVID-19 v DSS Pezinok. Boli sme súčasťou tímu, ktorý zasahoval od prvej chvíle pandémie bez informácií o spôsobe šírenia a aj ochrany. Táto fotografia je jednou z viacerých fotografií ďalších odvážlivcov. Víťaznou sa stala pravdepodobne preto, lebo najviac odrážala vyčerpanosť, ale aj nádej, že to zvládneme...


Ďakujeme autorovi Michalovi Burzovi za odvahu ísť s nami do terénu


Prvá línia

Novinárska cena 2020 Ďakujem zdravotníkom za ich náročnú prácu, za dôveru, ktorú mi zverili keď mi otvorili dvere a umožnili zaznamenávať červené zóny nemocníc. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým tisíckam obetí Covid-19 ale aj tým, ktorých táto pandémia na čas odlúčila od ich blízkych. Červenú zónu a prácu našich zdravotníkov sme dokumentovali viacerí: Jozef Jakubčo, Boris Németh, Tomáš Benedikovič, Vladimír Šimíček, Michal Svitok, Jana Čavojská či Ján Rábara. Nech naše fotografie zostanú mementom pandémie, jej obetí, boja proti nej ale aj našich zlyhaní. Rovnako na tomto mieste musím poďakovať aj tým čo mi počas roka pomáhali: Peter Drežík, Viktória Lenghartová, Adriana Domoráková, Jakub Goda, Radovan Bránik a ďalší.

Michal Burza

Michal Burza

Novinárska cena

v kategórii fotografia