IPI

Inštitút pre prevenciu a intervenciu

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) bol oficiálne založený v roku 2020, avšak jeho založeniu predchádzali niekoľkoročné aktivity zamerané na prevenciu. Snažili sme sa bolo odovzdať verejnosti nielen teoretické vedomosti z rôznych oblastí prevencie (hygiena rúk, komunikácia, prvá pomoc, výchova k rodičovstvu, zdravý životný štýl...), ale aj praktické zručnosti. Vzhľadom k potrebe edukácie verejnosti v prípade akútnych situácií, akými bola pandémia COVID-19, utečenecké krízy - 2015 a ukrajinská, IPI reagoval okamžitou intervenciou v podobe edukácie, ale aj akútnej intervencie - vysielanie intervenčných tímov a podieľanie sa sa organizácii dobrovoľníkov pre karanténne zariadenia, pre zariadenia sociálnych služieb, utečenecké tábory, marginalizované skupiny populácie - rómske osady, zariadenia pre ľudí bez domova, vzdelávanie zdravotníkov a aj laikov v dodržiavaní opatrení. Ku každej situácii sú prizvaní významní odborníci z danej oblasti, ktorí sú ochotní podať najaktuálnejšie informácie založené na najnovších poznatkoch vedy. 

 

Naše aktivity:

vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti prevencie chronických ochorení, najmä nadváhy a obezity, hygieny rúk, prvej pomoci, komunikácie, výchovy k rodičovstvu, ... a sme otvorení aj pre ďalšie nové výzvy 21. storočia

Niekoľko slov o nás - ďakujeme EPALE SLOVENSKO  

za pozvanie

WEBINÁRE pre verejnosť

Aktivity počas pandémie COVID-19:


1. prípady ochorenia COVID-19 v DSS Pezinok. Boli sme súčasťou tímu, ktorý zasahoval od prvej chvíle pandémie bez informácií o spôsobe šírenia a aj ochrany. Táto fotografia je jednou z viacerých fotografií ďalších odvážlivcov. Víťaznou sa stala pravdepodobne preto, lebo najviac odrážala vyčerpanosť, ale aj nádej, že to zvládneme...


Ďakujeme autorovi Michalovi Burzovi za odvahu ísť s nami do terénu


Prvá línia

Novinárska cena 2020 Ďakujem zdravotníkom za ich náročnú prácu, za dôveru, ktorú mi zverili keď mi otvorili dvere a umožnili zaznamenávať červené zóny nemocníc. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým tisíckam obetí Covid-19 ale aj tým, ktorých táto pandémia na čas odlúčila od ich blízkych. Červenú zónu a prácu našich zdravotníkov sme dokumentovali viacerí: Jozef Jakubčo, Boris Németh, Tomáš Benedikovič, Vladimír Šimíček, Michal Svitok, Jana Čavojská či Ján Rábara. Nech naše fotografie zostanú mementom pandémie, jej obetí, boja proti nej ale aj našich zlyhaní. Rovnako na tomto mieste musím poďakovať aj tým čo mi počas roka pomáhali: Peter Drežík, Viktória Lenghartová, Adriana Domoráková, Jakub Goda, Radovan Bránik a ďalší.

Michal Burza

Michal Burza

Novinárska cena 

v kategórii fotografia