PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

V prípade záujmu o poradenstvo v oblasti manažmentu nadváhy a obezity,  ale aj zdravého životného štýlu sa môžete zaregistrovať v dotazníku Záujem o poradenstvo v oblasti manažmentu nadváhy a obezity a zmeny životného štýlu. 

Podrobnosti na stránke IPI akadémia Kurzy pre ľudí s nadváhou a obezitou

Zmena životného štýlu


Redukcia nadváhy a obezity


Kardiovaskulárne riziko

Záujemci sa môžu informovať ohľadom online kurzov alebo osobných konzultácií a vyšetrenia mailom na institutpreprevenciu@gmail.com

Poradenstvo v oblasti manažmentu nadváhy a obezity 

Obezita je chronické, recidivujúce a progresívne ochorenie spojené s vážnymi komplikáciami a komorbiditami. Manažment obezity si vyžaduje multidisiplinárny prístup, dlhodobé poradenstvo a koučing v oblasti výživy, pohybovej aktivity, kognitívno-behaviorálny prístup. Rýchle a drastické metódy vedú síce k pomerne rýchlej redukcii hmotnosti, avšak po období jej dosiahnutia so zaťatými zubami často dochádza k jojo efektu a rezignácii pacienta/klienta. Naším  primárnym cieľom nie je len redukcia hmotnosti, ale motivácia k dlhodobej zmene životného štýlu a zachovanie si radosti zo života pod vedením skúsených odborníkov s využitím overených postupov založených na medicíne dôkazov. 

- online, prezenčne, individuálne, skupinové

InBody diagnostika

Prístroj InBody 230 je jeden z najnovších a najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela - hmotnosť, viscerálny tuk, podiel tukovej a svalovej zložky, množstvo celkovej vody, kostrového svalstva, bazálny metabolizmus a ďalšie ukazovatele. Taktiež je možné sledovať históriu meraní a tým aj efektivitu liečby a zmeny životného štýlu. 


Určenie kardiovaskulárneho rizika a následný manažment

Kardiovaskulárne riziko je pravdepodobnosť výskytu akútnej koronárnej príhody - infarkt myokardu, náhla cievna príhoda,  v priebehu najbližších 10 rokov).

Iba malá časť pacientov s artériovou hypertenziou má zvýšený samotný krvný tlak, väčšina z nich má súčasne prítomné viaceré ďalšie rizikové faktory. Pri ich včasnej diagnostike a hlavne prevencii v zmysle zmeny životného štýlu je možné znížiť riziko predčasných úmrtí až o 40 - 50%

Meranie ABI indexu

ABI index (index členok/rameno) - je dôležitý parameter pre posúdenie cievneho zásobenia a teda aj ischémie dolných končatín. 

Meranie ABI prispieva k odhaleniu systémového aterosklerotického postihnutia artérií a tým aj rizika infarktu myokardu a náhlej cievnej príhody.  Jeho stanovenie je rýchle a bezbolestné. 

 

Odvrátiteľné úmrtia sú definované ako príčiny úmrtia, ktorým sa dá predísť najmä účinnými zásahmi v oblasti verejného zdravia a primárnou prevenciou (tj. pred začiatkom ochorenia). Liečiteľné úmrtia sú definované ako príčiny úmrtí, ktorým sa dá predísť predovšetkým včasnými a účinnými zásahmi v systéme zdravotníctva, vrátane sekundárnej prevencie a liečby 

Na Slovensku ročne zomrie 168 ľudí na 100-tisíc obyvateľov na odvrátiteľné úmrtia. Je to viac ako dvojnásobok priemeru krajín EÚ. Rizikové faktory kardiovaskulárnych (srdcovo-cievnych) ochorení sa zvyčajne delia do dvoch skupín: na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné. Medzi neovplyvniteľné patria tie, ktoré nemôžeme zmeniť – rodinná anamnéza, vek, pohlavie, rasa. Ovplyvniteľnými faktormi sú napríklad zvýšená hladina cholesterolu, fajčenie, zvýšená hladina krvného cukru, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, nezdravá strava, pitie alkoholu či nedostatočná telesná aktivita. Vhodnou prevenciou a včasnou intervenciou môžeme výrazne zlepšiť kvalitu života jednotlivcov a oddialiť nástup chronických ochorení a ich akútnych komplikácií.