Výskum

Súčasťou aktivít Inštitútu je aj výskum. Sme zapojení do viacerých medzinárodných projektov, ale snažíme sa aj o zber dát v rámci Slovenska. Veľmi pekne ďakujeme za vašu ochotu vyplniť nám dotazníky a tým sa podeliť o vaše skúsenosti a názory


V rámci projektu Visegrad Fund realizujeme výskum zameraný na rizikové faktory nadhmotnosti a obezity. Vyplnením dotazníka - kliknutím na link nižšie, sa môžete zamyslieť nad vlastným životným štýlom a aj to, ako sami seba vnímate.

Ak ste prekonali ochorenie COVID-19, prosím o vyplnenie Dotazníka k priebehu ochorenia COVID-19, cieľom tohto dotazníka je zistiť rizikové faktory pre ťažší priebeh ochorenia COVID-19 a pre prechod do Long COVIDU

Ak ste boli zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, prosíme o vyplnenie Dotazníka k očkovaniu proti COVID-19. Cieľom tohto výskumu je zistiť súvislosti s nežiadúcimi účinkami očkovania.

Zmena životného štýlu

Redukcia nadváhy

Kardiovaskulárne riziko

Pripravujeme nový výskum zameraný na nadhmotnosť a obezitu ako rizikové faktory chronických ochorení a na zdravý životný štýl ako prevenciu chronických ochorení a ich akútnych komplikácií.

V rámci manažmentu nadhmotnosti a obezity pripravujeme zaujímavé aktivity, o ktorých vás budeme včas informovať. V prípade záujmu o poradenstvo v oblasti nadváhy a obezity, ale aj zdravého životného štýlu sa môžete zaregistrovať v dotazníku Záujem o poradenstvo v oblasti nadváhy a obezity. Záujemci sa môžu prihlásiť na online kurzy alebo na osobné konzultácie.


Medzinárodné a projekty:

https://orchestra-cohort.eu/

http://www.inicc.org/

http://www.visegradfund.org/