IPI - DEŇ PREVENCIE 2022

REGISTRÁCIA na merania, nácviky, aktivity (program na plagátiku)

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) organizuje v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia (EUPHW) dňa 16.5. 2022 Deň prevencie zameraný na najčastejšie ochorenia, ktorým je možné včasnou prevenciou predchádzať. Pre návštevníkov sme pripravili zaujímavé aktivity v PISTORIHO PALÁCI (program na plagátiku), ktoré zakončíme malou IPI konferenciou v Koncertnej sále, ktorá bude aj streamovaná formou online webinára. Na obe možnosti je potrebné sa zaregistrovať a v prípade prezenčnej účasti v Pistoriho paláci poprosíme označiť aj aktivity, ktorých sa chcete zúčastniť - meranie na prístroji InBody, meranie tlaku krvi, glykémie, nácvik prvej pomoci, nácvik hygieny rúk, cvičenie a poradenstvo s fitnes trénerom, konzultácia pri redukcii nadváhy a obezity. Pre deti je pripravené divadielko Zdravýživka.

Tešíme sa na vašu účasť.