LONG COVID

Čo je Long Covid?

Long Covid/ Dlhý Covid je multisystémové ochorenie, keď po niekoľkých týždňoch/ mesiacoch od akútnej infekcie SARS CoV-2 pretrvávajú rôzne príznaky, a to nezávisle od priebehu akútneho štádia choroby. Môže mať mierny, ale aj závažný priebeh. Postihuje približne 10- 20% infikovaných, vyskytuje sa častejšie u žien, a takisto aj u detí. .

Pravdepodobnou príčinou je pretrvávanie vírusu SARS-Cov 2, jeho reaktivácia, pretrvávanie jeho zbytkov, tvorba autoprotilátok, pretrvávajúca aktivácia imunitnej odpovede (vrátane mastocytov), zápal cievnej výstelky a vznik krvných mikrozrazenín. Vzhľadom na rôznorodosť príznakov predpokladáme kombináciu týchto mechanizmov.

Ako sa prejavuje?

Pacienti udávajú vyše dvesto rôznych príznakov, postihujúcich takmer všetky orgány. K najčastejším patrí extrémna únava/vyčerpanosť, ponámahová únava, ťažkosti s dýchaním, porucha kognitívnych funkcií (problém so sústredením, porucha pamäte), poruchy citlivosti a motoriky, bolesti hlavy, kĺbov, svalov, poruchy spánku, palpitácie, závrate, vypadávanie vlasov. Môžu sa pridružiť aj psychické problémy, najmä úzkosť a depresia. Z príznakov postihujúcich celý organizmus je dôležité spomenúť poruchu autonómneho nervového systému, imunologické ťažkosti a pretrvávanie subfebrílií. U niektorých pacientov sa príznaky prekrývajú s myalgickou encefalomyelitídou/ chronickým únavovým syndrómom (ME/CFS), ale prítomné sú aj odlišnosti.

Tieto príznaky môžu byť rovnaké, často však kolísajú, tzn. striedajú sa obdobia zlepšenia a zhoršenia. K zhoršeniu dochádza najmä po zvýšenej fyzickej alebo psychickej námahe. U niektorých pacientov veľmi intenzívne a výrazne ovplyvňujú ich bežné denné aktivity.


doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.

Je lekárkou tropickej medicíny. Pracovala na mnohých zahraničných projektoch

v Ázii a Afrike. Pôsobí na Infekčnej klinike FN Trnava, a na ambulancii tropickej medicíny

v Bratislave.

Na existenciu Long Covid sa snaží poukazovať medzi odbornou aj laickou verejnosťou.


Príznaky podľa systémov

Kardiovaskulárne

nepravidelnosť, búšenie srdca, tlak na hrudi, bolesť na hrudi v kľude, po námahe, únava

Príčina: zápal srdcového svalu, jeho obalov, drobné trombózy koronárnych artérií, mikrovaskulárna angína, dysautonómia, neuropatia, poškodenie iných tkanív

Respiračné

neschopnosť hlbokého nádychu, pocit nedostatku vzduchu, plytké dýchanie, zadýchanie sa po minimálnej námahe, kašeľ, bolesti na hrudi, hypoxia, intolerancia námahy, príznaky podobné astme, nádcha, bolesti hrdla, svrbenie podnebia

Príčina: pretrvávajúci zápal, fibróza pľúc, pleurálny výpotok, zápal pleury, zápalu a poruchy výstelky kapilár, drobných nervov, neuropatia blúdivého nervu, ktorý dýchanie ovláda, aktivácia mastocytov

Neurologické

Bolesti hlavy, závraty, nespavosť, brain fog, problémy s pamäťou, koncentráciou, neschopnosť nájsť vhodné slová, dyslexia, strata myšlienky uprostred vety, zmätenosť, prechodné paralýzy časti tváre, porucha citlivosti, brnenie, problémy s koordináciou, bolesti svalov, dysautonómia, únava, problémy s močením a trávením, poruchy sluchu a zraku. Neurologické príznaky sú podobné príznakom po otrase mozgu.

Príčina: zápal, autoimunita, aktivácia mastocytov, neuroinvázia, neuropatia, ischémia, mikrotrombózy

Psychiatrické

úzkosť, depresia

Príčina: autoimúnny zápal, pretrvávanie vírusu, ischémia, mikrotrombózy, neuropatia, źivotná situácia – pandémia, strata zamestnania, obmedzenie sociálnej interakcie, neistá budúcnosť, neexistujúca liečba, plánované vyšetrenie po medical gaslighting.

Gastrointestinálne

Spomalená alebo zrýchlená peristaltika, hnačka, zápcha, zvýšená citlivosť na lieky, nauzea, vracanie, nafukovanie, gastritída, reflux, ezofagitída

Príčina: dysautonómia, MCAS, pretrvávanie vírusu, zápal, poškodenie endotelu

Obličky, pečeň

Porucha, funkcie, zväčšenie, zápal, kamene obličkové, proteinúria, ikterus, rabdomyolýza, časté močenie, retencia moča

Imunitný systém

Autoimúnne choroby, opuch a zväčšenie lymfatických uzlín, reaktivácia niektorých chorôb

Kožné

Kovidové prsty, vaskulitídový exantém,vypadávanie vlasov

Príčina: zápal a dysfunkcia drobných ciev, nervov, autoimunita, /vypadávanie vlasov môže byť masívne, ide o telogen effluvium, keď sa vlasy predšasne dostanú do pokojovej fázy – telogénu, po pár mesiacoch našťastie začnú rásť znova/